Disclaimer

Disclaimer voor www.spiritsbydesign.com

Spirits By Design bvba verleent u hierbij toegang tot www.spiritsbydesign.com (“de Website”).

Spirits By Design bvba behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Spirits By Design bvba spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Spirits By Design bvba.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Spirits By Design bvba. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Spirits By Design bvba nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Spirits By Design .

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Spirits By Design bvba, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

CONTACT

WE’RE THERE FOR YOU!

Spirits by Design BVBA
Maraillestraat 22B
B-8582 Outrijve
BELGIUM

NEWSLETTER

BE THE FIRST TO KNOW

  Tim Veys
  (Sommelier Conseil – Université du Vin Suze-la-Rousse)
  CEO/Master Distiller
  info@www.spiritsbydesign.com
  +32 56 960 322

  Vincent Schietse
  Export Manager/Distiller
  sales@www.spiritsbydesign.com
  +32 56 960 322

  Caren Colman
  Management Assistant
  office@www.spiritsbydesign.com
  +32 56 960 322

  Simon Veys
  Brand Ambassador
  ba@www.spiritsbydesign.com

  Paulien Veys
  Brand Ambassador
  ba@www.spiritsbydesign.com

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart